Patti Smith in Leeds

Patti Smith in Leeds

click to enlarge, then right arrow to next photo

Patti Smith 1
Patti Smith 2